Kế hoạch chỉ đạo tháng 10/2018 ( BGH)

Kế hoạch chỉ đạo công tác tháng 10/2018 (BGH)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS VÀ THPT THUẬN CHÂU

Số : 09-KH/HT

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THÁNG 10 NĂM 2018

 

STT

 

Mục công tác lãnh đạo chỉ đạo

Nôi dung công tác lãnh đạo chi đạo tháng 10 /2018

 

Kế hoạch trọng tâm cụ thể các ngày trong tháng

Điều chỉnh bổ sung

 

1

Chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị

- Tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong toàn trường, động viên cán bộ giao viên hăng say học tập giúp đỡ lẫn nhau về nghiệp vụ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên học sinh đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.
Phát huy quyền làm chủ tập thể ở cơ sở đảm bảo dân chủ công khai

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú tham gia tích cực các hoạt động

 

 

2

Công tác chỉ đạo điều hành của BGH và công tác cán bộ

 

- Các thành viên BGH chủ động xây dựng Kế hoạch các mảng công việc được phân công lãnh đạo chỉ đạo kip thời theo từng tháng cụ thể theo công văn hướng dẫn của ngành.

- Thành lập tổ giám sát công trình xây dựng kè chắn đất nhà 3 tầng Nội trú và tường rào bằng nguồn kinh phí Của ngành cấp sửa chữa năm 2018

- Gồm 03 Đồng Chí Phạm Đình Cương - Tổ trưởng

- Lê Văn Huy - Thư ký

- Lường Thị Nghĩa - thành viênYêu cầu giám sát nghiệm thu từng hạng mục theo quy định bằng văn bản để báo cáo Hiệu trưởng.

Họp Cấp ủy ngày 23/10
Họp chi bộ chiều ngày 25/10
Họp cán bộ chủ chốt 24/10
Họp cơ quan chiều ngày 26/10
Thời gian giám sát công trình bắt đầu từ ngày 26/9/2018 đến khi hoàn thành công trình.

 

 

3

Chỉ đạo hoạt động chuyên môn

 

- Ban giám hiệu tiếp tục dư giờ theo Kế hoạch tháng 10/2018 của BGH.

- Tổ chức dự giờ thao giảng đánh giá xếp loại giáo viên học kỳ I năm học 2018-2019( yêu câu xếp loại theo công văn 1447/SGDĐT)

- Chỉ đạo tổ giáo dục tổ chức dự giờ theo kế hoạch của tổ chuyên môn. Tiếp tục chọn chủ đề nội dung sinh hoạt chuyên môn tháng 10/2018.

- Chỉ đạo ngoại khóa chuyên môn của tổ giáo dục tháng 10/2018

- Chỉ đạo giáo viên tổ chuyên môn chủ động dự giờ học tập kinh nghiệm.

- Giao cho đồng chí Hiệu phó chuyên môn xây dựng Kế hoạch và các quyết định tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, Kế hoạch thi hùng biện tiếng anh

- Tổ chức triển khai cho học sinh tham gia thi Olympic tiếng anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018
- Giao cho Hiệu phó chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật ( cụ thể tối thiểu mỗi tổ 02 bài, mỗi lớp 02 bài)

- Giao đồng chí Lê Huy, Nguyễn Hiền, Đoàn Tiệp hương dẫn học sinh 01 sản phẩm dự thi nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKT (Phân công đồng chí Lê Huy nhóm trưởng)
- Tổ chuyên môn triển khai dạy học gắn với sản xuất kinh doanh tối thiểu 01 tiết/học kỳ ở các môn ( Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ)

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm theo Kế hoạch của trưởng cụm

- Giáo vụ thực hiện vào điểm SMAS tháng 9/2018

- Giao cho tổ chuyên môn đôn đốc giáo viên tham gia thiết kế bài giảng Elening mỗi đ/c 01 bài ( đ/c Kim Anh; Tuyết: Đ/c Đạt)

Ký Duyệt Giao án bồi dưỡng kiến thức tổ chuyên môn và BGH ký duyệt theo lịch ký giáo án hàng tháng.

BGH dự giờ:

Tuần 01/10/2018

Lê Huy (Sử); Bùi Bình; Cầm Phượng

Tuần 02/10/2018

Nguyễn Xiêm( Văn); Đặng Nam; Tòng Thủy(TD); Phan Uyên ( Hóa)

Tuần 03/10/2018

Đặng Sự ( Toán);Lê Hoa

( sinh); Hoàng Hồng (Hóa)

Tuần 04/10/2018

Hoàng Anh (văn); Nhữ Dung( sử)

- Tổ sinh hoạt chuyên môn ngày 04/10 và ngày 22/10
Ngoại khóa ngày 31/10
- Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi KH thi hùng biện tiếng anh Hiệu phó chuyên môn triển khai quán triệt 12/10
- Sản phẩm dự thi khoa học báo cáo tổ chuyên môn ngày 4/10
- Hiệu phó chuyên môn xây dựng kế hoạch phối hợp với trường THPT Thuận Châu dự giờ học tập kinh nghiệm tuần 01 tháng 10

- Xếp lịch ôn thi học sinh giỏi lên TKB trước ngày 29/9.

Xây dựng kê hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp xong trước ngày 5/10
Vào điểm SMAS ngày 1=> ngày 5/10

BGH ký duyệt hồ Sơ 1/10

 

4

Chỉ đạo chuyên môn tổ Văn phòng và Nuôi dưỡng

công tác Thiết bị , thư viện, văn phòng, Nội trú, Lao động
QPAN, ATGT và VSATTP..vv

Tổ chức thao diễn học kỳ I

Đồng chí Hiệu phó phụ trách chỉ đạo cán bộ thiết bị thư viên bố trí thiết bị cho giáo viên lên lớp thực hành tại các phòng học bộ môn.

Tổ chức giới thiệu sách và tổ chức cho học sinh đọc sách ít nhất 04 lần/ tháng tổ chức theo khối lớp.

Tổ chức ra quân hướng dẫn công tác nội vụ ( Nghĩa, Phương chỉ đạo: CBGV toàn trường tham gia)

Thực hiên tốt công tác PCCC, VSATTP. ATGT

Tăng cương công tác lao động hướng nghiệp lao động nội trú
Kiểm tra công tác VSATP.

Triển khai công tác bảo hiểm TT và bảo hiểm y tế cho học sinh

Ra quân công tác vệ sinh nội trú và Nội vụ 15g 45 ngày 5/10/2018

Hoàn thanh danh sách học sinh mua bảo hiểm y tế ngày 1/10/2018

 

 

5

Công tác tài chính chế độ chính sách

 

Thanh quyết toán học bông học sinh theo quy định
Thanh toán chế độ công tác phí, phép hè năm 2018
Nôp báo cáo tự kiểm tra các khoản thu chi về Sở Giao dục theo quy định.
Nghiệm thu thiết bị dạy học 02 ti vi đưa vào sử dụng; nghiệm thu hệ thống âm thanh mới được mua sắm bổ xung.

 

 

6

Công tác thanh tra kiểm tra nội bộ trường học

Thưc hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 10/2018
Kiểm tra việc thực hiện chế độ ăn của học sinh.

 

 

 

7

Chỉ đạo các công tác khác

 

Tổ chức phong trao thi đua tháng 10/2018
Đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm và các đề xuất nâng cao công tác quản lý điều hành và chất lương đội ngũ nhà giao và chất lượng giáo dục

Hoàn thành việc đăng ký thi đua và tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm 03/10/2018

 

 

8

Chỉ đạo hoạt động công đoàn

 

Triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày 20/10
Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền 01/tuần Tổ chức hoạt động toàn công đoàn 01 lầ/ tuần
Phối hợp với các tổ chức động viên các hoạt động phong trào, đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua

 

Tổ chức sinh hoạt toàn công đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền CBGV chiều thứ 5 và thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày có lịch họp)

Tổ chức 20/10 ngày thứ 7

 

9

Chỉ đạo hoạt động Đoàn thanh niên

 

Đại hội đoàn trường
Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyên K10+K11
Chỉ đạo các chi đoàn văn tập các bài hát về đoàn, xây dựng hệ thống trang tin hoạt động của đoàn trường.
Tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện vệ sinh khu vực nội trú và khu vực trường; hướng dẫn các em thiếu niên niên nhi đồng cách ăn ở sắp xếp bố trí đồ đạc trong phòng ở.

Đại hội 14g ngày 1/10/2018

Tổ chức ngày thứ 7 ít nhát tháng 02 lần vào chiều thứ 2 tuần 01 và tuần 03

 

 

10

Chỉ đạo hoạt động đội

 

Đại hội liên đội
Tổ chức thi chuyên hiệu đợt 1
Sinh hoạt chi đội tuần 02 lần thứ 3 và thứ 5 (đoàn viên phụ trách ( hướng dẫn)
Thực hiện việc hướng dẫn nội vụ của Đoàn viên Thanh niên chiều thứ 2

Các hoạt động tổ chức theo khối, lớp để phù hợp với hoạt động của các bộ phân khác.
Thi chuyên hiệu tiết 1 thứ 6 ngày 19/10 và 26/10.

 

11

Nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Nêu cao tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm, làm việc với tinh thần tự giác, hiệu quả được đạt lên hàng đầu

 

 

 

12

Triển khai văn bản mới

 

Nghị định số 55/2012 ngày 28/6/2012 của chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Tiếp tục quán triết Quyết định số 2617/QĐ-UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề án nâng cấp trường PTDT Nội trú Thành trường PTDT Nội trú THCS và THPT Thuận Châu
Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 6/3/2017 về việc tổ chức lại trường PTDT Nội trú huyện Thuận Châu thành trường PTDT Nội trú THCS và THPT Thuận Châu
và quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị sau khi tổ chức lại thành trường PTDT Nội trú THCS và THPT
Hướng dẫn số 1242/HD-SNV ngày 10/9/2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý biên chế cán bộ công chức viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Công văn số 1303/KH-SGD DDT ngày 19/9/2018 KH tổ chức ngày pháp luật năm 2018.
Công văn 1291/SGD ĐT ngày 17/9/2018 Thực hiện công tác chữ thập đỏ trong trường học.
Công văn 1301/ SGD ĐT ngày 19/9/2018 hướng dẫn cuộc thi Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật.
Cv 1315/ SGD DDT ngày 21/9/2018 KH triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018-2019.
CV 1321 ngày 24/9/2018 hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.
CV 1320/SGD ĐT ngày 24/9/2018 điều chỉnh thời gian dạy môn GDQPAN năm học 2018-2019.

Đ/c Lường Thị Nghĩa và Phạm Đình Cương nghiên cứu công văn chỉ đạo cụ thể 02 tổ chuyên môn thực hiện

Đặc biệt Đ/c Hiệu phó Chuyên môn Giáo dục nghiên cứu kỹ các văn bản chuyên môn chỉ đạo thường xuyên theo công văn 1173/SGD ĐT ngày 29/8/2018 và các văn bản hướng dẫn dạy học lớp 6 theo phương pháp tích cực

 

 

13

Văn bản giao các Hiệu phó phụ trách chỉ đạo thực hiện

Công văn 1291/SGD ĐT ngày 17/9/2018 Thực hiện công tác chữ thập đỏ trong trường học.
Công văn 1301/ SGD ĐT ngày 19/9/2018 hướng dẫn cuộc thi Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật.
Cv 1315/ SGD DDT ngày 21/9/2018 KH triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018-2019.
CV 1321 ngày 24/9/2018 hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.
CV 1320/SGD ĐT ngày 24/9/2018 điều chỉnh thời gian dạy môn GDQPAN năm học 2018-2019.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thanh viên BGH

- Các tổ chuyên môn;

- Các tổ chức đoàn thể;

- Lưu VT.

Thuận Châu, ngày 27 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phí Ngọc Thái

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 46
Năm 2020 : 1.511