Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Thuận Châu phối hợp với Công an huyện Thuận Châu tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ

Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Thuận Châu phối hợp với Công an huyện Thuận Châu 

tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ